اصطلاحات بادکنک آرایی

بادکنک آرایی هنر است. هنر ترکیب رنگ ها و اندازه ها.

هر طرح بادکنک آرایی از چینش چندین شکل و طرح در کنار هم شکل می گیرد.

طرح ها خود از ترکیب چندین نوع بادکنک رنگی تشکیل می شوند.

شما می توانید برای سفارش خود از این طرح ها و اصطلاحات استفاده کنید.

اصطلاحات بادکنک آرایی

اصطلاح

تصاویر

توضیحات

نیم ستون

بادکنک آرایی نیم ستون

بادکنک آرایی نیم ستون

بادکنک آرایی نیم ستون

چند ردیف ۴ یا ۵ تایی از بادکنک که از کف شروع شده و با سر ستون تزیین می شوند

ستون

بادکنک آرایی ستون

ردیف هایی ۴ یا ۵ تایی از بادکنک که از کف شروع شده و تا سقف ادامه دارد

طاق

بادکنک آرایی طاق

بادکنک آرایی طاق

بادکنک آرایی طاق

اصطلاحات بادکنک آرایی طاق

بادکنک آرایی طاق

اصطلاحات بادکنک آرایی طاق

کمانی ۱۸۰ درجه از بادکنک

طاق بادکنک ۷ نوع دارد که تصاویر چند تای آن وجود دارد

گل

اصطلاحات بادکنک آرایی گل

اصطلاحات بادکنک ارایی گل

اصطلاحات بادکنک آرایی گل

اصطلاحات بادکنک آرایی بادکنک ارایی گل

گل شامل دو نوع است: سه رنگ و دو رنگ

مجموعه ای که از ترکیب گلبرگ ها، گلبرگ های درونی و هسته

دیوار

اصطلاحات بادکنک آرایی دیوار

بادکنک ارایی دیوار

اصطلاحات بادکنک آرایی- بادکنک ارایی دیوار

دیوار بادکنک شامل ردیفی از بادکنک است که بصورت عمودی قرار می گیرد و چندین متر مربع فضا در بردارد.


جهت سفارش بادکنک آرایی در تهران روی آن بزنید.
همچنین برای سفارش بادکنک آرایی جشن تولد و بادکنک آرایی افتتاحیه روی آن بزنید.