Projects

بادکنک 13 - بادکنک آرایی اختتامیه مسابقات تکواندو
بادکنک آرایی اختتامیه مسابقات تکواندو

بادکنک آرایی اختتامیه مسابقات تکواندو
بادکنک آرایی اختتامیه مسابقات تکواندو
علاوه بر افتتاحیه مسابقات برای اختتامیه آنها هم مراسمی برگز...

2 سلام بادکنک 80 - بادکنک کالسکه و شیشه شیر نوزاد
بادکنک کالسکه و شیشه شیر نوزاد

بادکنک کالسکه و شیشه شیر نوزاد
بادکنک کالسکه و شیشه شیر نوزاد
بادکنک آرایی تولد نوزاد با طرح ستون و سر ستون کالسکه و شیشه شیر
از این م...

IMG ۲۰۱۸۰۴۱۳ ۰۹۱۷۳۶۳۶۸ 2 - بادکنک آرایی افتتاحیه مزون
بادکنک آرایی افتتاحیه مزون

بادکنک آرایی افتتاحیه مزون
بادکنک آرایی افتتاحیه مزون با تم گل و پروانه
در این دکور از یک ستون به رنگ سفید بنفش و گلهای سفید استفاده شد...

IMG ۲۰۱۸۱۲۲۱ ۱۲۲۶۰۷۹۱۹ HDR - بادکنک آرایی یلدا با تم هندوانه
بادکنک آرایی یلدا با تم هندوانه

بادکنک آرایی یلدا با تم هندوانه
بادکنک آرایی یلدا با تم هندوانه
یلدا از دیر باز در بین ایرانیان و فارسی زبانان دنیا گرامی داشته می شده ...

IMG ۲۰۱۸۰۴۲۰ ۱۰۲۱۴۰۰۷۳ - بادکنک آرایی تولد با تم خرس مهربون
بادکنک آرایی تولد با تم خرس مهربون

بادکنک آرایی تولد با تم خرس مهربون
بادکنک آرایی تولد با تم خرس مهربون
دکور تولد با ریسه نامنظم
ریسه نامنظم یکی از طرح های پر طرفدار بر...

IMG ۲۰۱۸۰۵۰۳ ۱۵۲۳۲۹۶۸۸ - بادکنک آرایی صورتی سبز بنفش جشن نیمه شعبان
بادکنک آرایی صورتی سبز بنفش جشن نیمه شعبان

بادکنک آرایی صورتی سبز بنفش جشن نیمه شعبان
بادکنک آرایی صورتی سبز بنفش جشن نیمه شعبان
این دکور از یک ردیف رنگین کمان و نیم ستون های زیب...

۰۱۳۶۳۰ - بادکنک آرایی جشن تولد تم رنگین کمان
بادکنک آرایی جشن تولد تم رنگین کمان

بادکنک آرایی جشن تولد تم رنگین کمان
بادکنک آرایی جشن تولد تم رنگین کمان
تم رنگین کمان از جمله تم های پر طرفداری است که برای مراسم های م...

بادکنک 47 - بادکنک آرایی نیمه شعبان سازمان تبلیغات
بادکنک آرایی نیمه شعبان سازمان تبلیغات

بادکنک آرایی نیمه شعبان سازمان تبلیغات
بادکنک آرایی نیمه شعبان سازمان تبلیغات
این دکور از یک ردیف رنگین کمان و نیم ستون های زیبا تشکیل ...

بادکنک 62 - بادکنک آرایی طاق مورب با بادکنک های هلیومی
بادکنک آرایی طاق مورب با بادکنک های هلیومی

بادکنک آرایی سلام بادکنک
بادکنک آرایی طاق مورب با بادکنک های هلیومی

دکور بادکنک آرایی طاق مورب
دکور بادکنک آرایی طاق مورب
بادکنک آر...

IMG ۲۰۱۸۰۳۰۹ ۱۵۴۱۳۲۷۹۹ - بادکنک استافر هدیه روز مادر
بادکنک استافر هدیه روز مادر

بادکنک آرایی سلام بادکنک
بادکنک استافر هدیه روز مادر

بادکنک استافر هدیه روز مادر
بادکنک استافر هدیه روز مادر
هدیه درون بادکنک با با...

تماس بگیرید