برای سفارش بادکنک آرایی، بسته به دکور و حجم آن بین ۳ تا ۷ روز زودتر سفارش دهید.