سلام بادکنک همواره از بهترین جنس و متریال بادکنک در دیزاین های خود استفاده می کند. دکور های انجام شده توسط گروه سلام بادکنک حداقل ۲۰ روز در فضای بسته و ۵ روز در فضای باز(زیر نور مستقیم خورشید) حالت خود را حفظ کرده و دفرمه نمی شوند. استفاده از مواد و متریال مرغوب باید می شود تا علاوه بر زیبایی کار، بادکنک ها نترکند و حالت خود را تا روز ها حفظ کنند.