گروه سلام بادکنک متشکل از افراد مجرب آموزش دیده با مدرک بین المللی و سابقه حدود یک دهه فعالیت در امر بادکنک آرایی است. این افراد با گذراندن دوره های مختلف بادکنک آرایی همواره خود را بروز نگهداشته و در طول فعالیت حرفه ای خود با آموزش های مستمر، قادر به اجرای انواع دکور ها و تم های بادکنک آرایی حرفه ای هستند.